Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.01.2016 Administracja Zasobów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Schronisko dla Zwierząt Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Straż Miejska we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Kujawskie Poręczenia Kredytowe Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 „Baza” Spółka z o.o. Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 12 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 9 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC10 – Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC08 – Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2016 USC07 – Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Szczegóły
« 1 2 515 516 517 518 519 540 541 »