Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (142/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku handlowo-usługowego na terenie działek nr 166, 190/3, 189/1 obręb Włocławek KM 42 przy ulicy Pustej 9 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Budowa wielopokoleniowego placu rekreacyjnego na osiedlu Zawiśle Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Projekty Uchwał pod obrady XVIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wiejska- Zbiegniewskiej -Konopnickiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2/prog/2016) Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Zwołanie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Zwołanie Komisji Edukacji Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Jarosław Biegała -Miejski Zasób Komunalny Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Jarosław Biegała -Miejski Zasób Komunalny Włocławek Szczegóły
« 1 2 490 491 492 493 494 562 563 »