Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (288/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (265/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (287/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów (264/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów (286/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (263/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (262/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (285/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (284/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Informacja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.06.2016 r. Nr 15/2016 na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku na terenie działek nr 18/12, 18/7, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 18/2, 18/1, 9/9, 9/15, 9/13, 3/4, 3/7, 2/6, 2/14, 3/13, 2/16, 1/4, 19/2 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 20/15, 20/10, 19/12, 86/2, 86/1, 15/2, 14/2, 13/2, 19/2 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 248/10, 248/6, 248/7, 244, 249/24, 247, 249/26, 249/18, 412/1 obręb Michelin KM 01 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (283/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (282/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku na terenie działek nr 18/12, 18/7, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 18/2, 18/1, 9/9, 9/15, 9/13, 3/4, 3/7, 2/6, 2/14, 3/13, 2/16, 1/4, 19/2 obręb Włocławek KM 74/2, dz. nr 20/15, 20/10, 19/12, 86/2, 86/1, 15/2, 14/2, 13/2, 19/2 obręb Włocławek KM 73, dz. nr 248/10, 248/6, 248/7, 244, 249/24, 247, 249/26, 249/18, 412/1 obręb Michelin KM 01 w ramach zadania inwestycyjnego „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja (261/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (260/dec/2016) Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 431 432 »