Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM04 – Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM03 – Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM02 – Rejestracja pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.02.2016 KM01 – Dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora szkolącego osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Zarządzenie nr 35/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 74/9 o powierzchni 0,0057 ha, położonej we Włocławku przy ulicy Zbiegniewskiej 14a i Sienkiewicza 27 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST06 – Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST05 – Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST04 – Wykreślenie z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST03 – Wpis do ewidencji Uczniowskiego Klubu Sportowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST02 – Wykreślenie z ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.02.2016 BST01 – Wpis do ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2016 Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia (1/post/2016) Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Skorowidz Zarządzeń Prezydenta Miasta Włocławek – 2015 rok Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 345 346 »