Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14-16 dz.nr 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10-12 dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6 – 8 dz. nr 116/138 i 3/236 KM 32 Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 dz. nr 116/137 KM 32 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (126/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (142/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (125/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek na usunięcie drzew/krzewów (141/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2016) Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 91/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016 r w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2016 Podinspektor ds. administracyjno – organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 97/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 313 314 315 316 317 379 380 »