Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (291/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (290/wnio/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.06.2016 Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Informacja o warunkach zabudowy z dnia 21.06.2016 r. Nr 39/2016 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowych na budynki służące do składowania i skupu metali kolorowych i stalowych z zachowaniem istniejącej części biurowej w budynku nr 2 oraz zmianie sposobu zagospodarowania terenu z placu manewrowego na plac do składowania metali kolorowych i stalowych na terenie działki nr 16/2 obręb Włocławek KM 39 położonej przy ul. Obwodowej 12/16 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (269/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Informujemy , iż w dniu 23 czerwca 2016r. podczas wykonywania kontroli w autobusie komunikacji miejskiej skradziono kontrolerowi legitymację służbową o numerze GM 10. W związku z powyższym niniejszą legitymacją może posługiwać się osoba nieuprawniona do wykonywania kontroli biletów. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji lub znalezienia ww. dokumentu należy to zgłosić do Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pok. 2, tel. (54) 414-41-87. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (289/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (268/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.06.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (267/dec/2016) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2016 Podinspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2016 Podinspektor ds. pozwoleń budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Administracji Budowlanej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2016 Pomoc Administracyjna w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2016 Podinspektor w Wydziale Gospodarki Miejskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2016 Decyzja o warunkach zabudowy (266/dec/2016) Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Zarządzenie nr 192/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2016 r w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 „Planeta Radości” we Włocławku ul. Gałczyńskiego 9. Szczegóły
« 1 2 312 313 314 315 316 431 432 »