Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.07.2018 W związku z sesją zwołaną przez Przewodniczącego Rady Miasta na dzień 17 lipca br. dyżur radnych z Okręgu Wyborczego Nr 5 osiedle „Zazamcze”, jaki przypada również na ten dzień nie odbędzie się. Przewodniczący Rady Miasta Rafał Sobolewski zaprasza mieszkańców na najbliższe spotkanie z radnymi w dniu 24 lipca br. a dyżur będą pełnić radni z Okręgu Wyborczego Nr 1 Osiedle „Śródmieście”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 W uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Porządku Prawnego i Publicznego uprzejmie informuję, że uległa zmianie godzina posiedzenia Komisji Rady Miasta Włocławek z godz. 15.00 na godz. 13.00. Prządek obrad oraz miejsce posiedzenia pozostają bez zmian. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. w prasie wydawanej codziennie od poniedziałku do piątku oraz o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (teren województwa kujawsko-pomorskiego) ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku.Zamieszczenie w dniu od 27 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Elżbieta Wiśniewska – Dom Pomocy Społecznej Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Zarządzenie nr 197/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Zarządzenie nr 196/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów 121/dec/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 135/wnio/2018 Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Rafał Sobolewski- Przewodniczący Rady Miasta Szczegóły
Artykuł 13.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Handlowego we Włocławku przy ul. Kapitulnej i Długiej” na działkach o nr ew. 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Zarządzenie nr 195/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 431 432 »