Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (98/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej 3/5 dz. nr 144 KM 49/1. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 59/Stodólnej 78/Łęgskiej 61. Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.05.2019 Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działek nr 41/4, 41/3, 5/1 obręb Włocławek KM 8/2 przy ul. Zarzeczewskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Zarządzenie nr 219/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Zarządzenie nr 218/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew (97/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (99/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 15.05.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 27/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Rózinowskiej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (96/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew (95/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (98/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew (94/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (97/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 540 541 »