Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa kserokopiarek dla Urzędu Miasta Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 09/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (10/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Dostawa materiałów biurowych OPIK.ROU. 2600.6.2.2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Natalia Bielicka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Finansów Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Sylwia Wojciechowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o – Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp z o. o – Prezes zarządu Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek oraz Starosty Włocławskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ukonstytuowania składu osobowego wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego. Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Hanna Lelewska – Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja użytkowania systemu zarządzania E.FSP.440.5.2019 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8 i Chemików 15-17 – dz. nr 13/13 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Urocza 2-4 – dz. nr 116/129 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajska 3-5 – dz. nr 116/111 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (2/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 11.01.2019 Informacja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy dotycząca wieloobszarowych polowań na dziki w województwie kujawsko – pomorskim. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja (9/dec/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 494 495 »