Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 108/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiejskiej 39 a, działka nr 1 KM 77 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 107/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Kościuszki 23, stanowiących działki nr 18/5 i 19/12 KM 52 o pow. 753,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 „Edukacja i wolontariat dla osób niepełnosprawnych” oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Włocławek Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 106/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (51/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (50/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (49/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (44/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu, na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29, działek nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/12, 43/2, 63/10 obręb Włocławek KM 31 położonych przy Toruńskiej we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (43/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Zarządzenie nr 105/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych (garaży) , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul. Cyganka 11, ul. Kruszyńska 41, ul. Polna/Żytnia 72 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 5 517 518 »