Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 225/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ptasiej 2a, działka nr 87/2 KM 83 o pow. 70,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 223/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2019 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (12/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 „Mikołaj też dba o zdrowie, hart ducha, tężyznę fizyczną i przepływa Wisłę” V Edycja oferta złożona przez Stowarzyszenie Morsy Kujawskie Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 222/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zarządzenie nr 221/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (101/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (11/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew (99/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (100/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 4 540 541 »