Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku usługowego „TARTAR” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 4 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (33/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (145/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie nr 351/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22b, stanowiącej część dz. nr 40/11 KM 47 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (32/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2019 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (31/zglo/2019) Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Dotyczy sprawy UA.AB.6740.371.2019, zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.08.2019 Podinspektor ds. zarządzania ruchem w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (144/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 349/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 348/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
« 1 2 3 4 571 572 »