Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (125/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Drumet Liny i Druty Sp. z o.o., decyzją Nr 240/18 z dnia 17.07.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, w ulicach: Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej, Plażowej, na terenie dz. nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Opiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028″ Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 „Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028” Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta obraduje w dniu 17 lipca br. o godzinie 15:15 w Starej Remizie przy ul. Żabiej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (139/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (138/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2018) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor ds. obsługi inwestora w Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2018 Podinspektor w Wydziale Finansów, Referat Rachunkowości Budżetu Gminy i Sprawozdawczości Szczegóły
« 1 2 3 4 431 432 »