Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: 3 Maja 9, Cyganka15/ 3 Maja 9, Cyganka 13. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Anna Admczak – Dom Opieki Społecznej ul Nowomiejska 19 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Moniuszki 3-19, Starodębskiej, Toruńskiej, Al. Chopina 34, Al. Chopina, Okrzei. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2019 Wniosek o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (46/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (53/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (52/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 112/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płowieckiej, stanowiącej część dz. nr 157/48 KM 77 o pow. 18,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na okres trzech lat części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 110/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej 1a, stanowiącej część dz. nr 3/10 KM 79/1 o pow. 220,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 13.03.2019 Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 4 517 518 »