Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.08.2020 Zarządzenie nr 267/ 2020 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 07 sierpnia 2020 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 230 o powierzchni 0,0094 ha w obrębie Krzywa Góra, położonej we Włocławku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zarządzenie Nr 266/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji Narad Koordynacyjnych oraz zasad i trybu ich prowadzenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2020 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (14/zglo/2020) Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zarządzenie Nr 265/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku dla przedsiębiorców ubiegających się o przyjęcie do Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości. Szczegóły
Artykuł 07.08.2020 Zarządzenie Nr 264/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.08.2020 Zakup sprzętu komputerowego – Projekt pn.: „Zdalna Szkoła +” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do ulicy Letniej we Włocławku, na terenie dz. nr 15*, 16/1, 16/2, 17, 32, 43 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (72/dec/2020) Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Zarządzenie Nr 263/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nw. nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Zarządzenie Nr 262/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Zarządzenie Nr 261/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krasińskiego, oznaczonej jako działka nr 6/18 (Włocławek KM 68) o pow. 0,0025 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2020 Podinspektor ds. organizacyjnych w Wydziale Inwestycji Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 616 617 »