Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.

Zarządzenie Nr 48/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lutego 2018r.w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian