Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 14.11.2019
  • Data składania ofert 03.12.2019
  • Godzina składania ofert 10:15
  • Data otwarcia ofert 03.12.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 621672-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian