Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 219/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej

Zarządzenie nr 194/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Informacja o zbliżającym się terminie składania ofert

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian