Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

W otwartym konkursie ofert numer 2 na zadanie pod nazwą upowszechniania kultury fizycznej poprzez powierzenie organizacji zajęć rekreacyjno sportowych dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2018 r nie wpłynęła żadna oferta

Zarządzenie nr 128/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian