Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 27/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 18/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 375/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian