Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji ma stanowić forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028  oraz pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w zakresie rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zapraszamy do zgłaszania uwag i rozmowy o proponowanym projekcie uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 06 do 28 września 2018 roku w formie:

  1. spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie propozycji określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 września 2018r., o godz. 17.00 w Starej Remizie, ul. Żabia 8 we Włocławku.
  2. Zbierania uwag ustnych w:
    – Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206, II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30 14.00,
    – Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00, soboty w godz. 11.00 – 14.00, niedziele w godz.11.00 – 13.00.
  3. Zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz  Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja[at]um[dot]wloclawek[dot]pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami będą dostępne od dnia 6 września 2018 roku na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, a także w Kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206..

Kontakt:
Urząd Miasta Włocławek, Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13
Telefony: 54 4144460, 54 4144051
e-mail: rewitalizacja[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian