Ogłoszenie konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

1.Prezydent Miasta Włocławek ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego, świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1450, z późn. zm.).

2.Celem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek, świadczącego usługi ubezpieczeniowe w zakresie „Kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Włocławek wraz z jednostkami podległymi pod Wydział Edukacji”.

3.Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

4.Miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na stanowisku ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (parter) lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13, Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

5.Termin składania ofert upływa w dnia 18 kwietnia 2016 roku o godz. 1200.

6.Wszelkie pytania i wnioski dotyczące postępowania konkursowego należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13 lub e-mailem na adres: poczta[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

7.Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Edward Zagórski, tel. +48 54 414 48 48, e-mail: ezagorski[at]um[dot]wloclawek[dot]pl
Jarosław Kwiatkowski, tel. + 48 54 414 43 80, e-mail: jkwiatkowski[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

8.Szczegółowe warunki konkursu określono w REGULAMINIE KONKURSU NA
Wybór brokera ubezpieczenowego, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian