Ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018.

Zarządzenie nr 108/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych wniosków złożonych w otwartym konkursie nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018.

Zarządzenie nr 94/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do sprawdzenia i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w 2018 roku.

Zarządzenie nr 68/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian