Ogłoszenia otwartego konkursu nr 2, na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017.

Zarządzenie nr 217/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017.

Zarządzenie nr 209/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2017, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017.

Informacje

Rejestr zmian