Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Papieżka we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku:

Zgodnie z art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 2031) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Włocławek, w dniu 21 lutego 2017r. została wydana decyzja Nr 41/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Papieżka we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku: tworzących pas drogowy:

tworzących pas drogowy:
1) nowo powstałych działkach ewidencyjnych:
– dz. nr 43/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 43),
– dz. nr 4/1 obręb Włocławek KM 91 (powstała z działki nr 4),
– dz. nr 5/17 obręb Włocławek KM 91 powstała z działki nr 5/1),
– dz. nr 1/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 1/1),
– dz. nr 28/22 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 28/10),
– dz. nr 28/20 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 28/11),
– dz. nr 54/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 54/2),
– dz. nr 56/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 56),
– dz. nr 53/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 53/1),
– dz. nr 42/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 42),
– dz. nr 1/3 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 1/1),
– dz. nr 4/5 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 4/3),
– dz. nr 3/1 obręb Włocławek KM 93 (powstała z działki nr 3),
– dz. nr 6/7 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 6/2),
– dz. nr 3/1 obręb Włocławek KM 100 (powstała z działki nr 3),
– dz. nr 16/5 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 16/3),
– dz. nr 1/35 i 1/34 obręb Włocławek KM 100 (powstałe z działki nr 1/14),
– dz. nr 11/7 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 11/1),
– dz. nr 38/1 obręb Włocławek KM 93 (powstała z działki nr 38),

2) istniejących działkach ewidencyjnych:
– dz. nr  62/1, 97/4, 98, 63/5, 78/2, 79/4, 82/2, 83/2, 88/2, 89/2, 94/2 obręb Włocławek KM 90,
– dz. nr 66/1, 22/3, 24/1, 24/2, 33, 34/1, 45/1, 44/3, 44/6, 45/2, 46, 47/1, 56/4, 57, 64 obręb Włocławek KM 112/2,
– dz. nr  34/14 obręb Włocławek KM 91,
– dz. nr 1/2, 4/2, 5/2, 8/2, 9/2, 12/2, 18/2, 19/2, 20/2, 23/2, 44/12, 44/14, 46/11, 24/7, 47/1, 24/8, 25/6, 26/4, 27/5, 47/12, 27/6, 27/12, 47/5, 47/3, 47/9, 47/8, obręb Włocławek KM 102,
– dz. nr 9/2, 10/2 obręb Włocławek KM 93,
– dz. nr  1/2, 22/2, 2/5, 2/6, 2/25, 2/24, 2/23, 3/10, 3/11, 4/12, 5/10, 7/2, 8/5, 8/2, 8/7, 9/2, 10/2, 11/2, 21/6, 15/2, 15/4, 16/2, 16/4, 22/2, 17/12, 17/3 obręb Włocławek KM 116/2,

Właściciele (osoby fizyczne, organy administracji państwowej, jednostki organizacyjne, użytkownicy wieczyści) działek położonych w rejonie nieruchomości objętych decyzją, w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z w/w decyzją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony  Rynek 11/13, w pokoju nr 404 (IV piętro)

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian