Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Papieżka we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11c oraz 11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek właściwego zarządcy drogi, Prezydenta Miasta Włocławek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę ulicy Papieżka we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku, na terenie dz. nr 62/1, 97/4, 98, 63/5, 78/2, 79/4, 82/2, 83/2, 88/2, 89/2, 94/2 obręb Włocławek KM 90; dz. nr 66/1, 22/3, 24/1, 24/2, 33, 34/1, 45/1, 44/3, 44/6, 45/2, 46, 47/1, 56/4, 57, 64 obręb Włocławek KM 112/2; dz. nr 4, 5/1, 34/14 obręb Włocławek KM 91; dz. nr 43, 1/1, 1/2, 4/3, 4/2, 5/2, 8/2, 9/2, 12/2, 18/2, 19/2, 20/2, 23/2, 44/12, 44/14, 46/11, 24/7, 47/1, 24/8, 25/6, 26/4, 27/5, 47/12, 27/6, 27/12, 28/10, 28/11, 54/2, 56, 47/5, 47/3, 53/1, 47/9, 47/8, 42 obręb Włocławek KM 102; dz. nr 9/2, 3, 10/2, 38 obręb Włocławek KM 93; dz. nr 1/1, 1/2, 22/2, 2/5, 2/6, 2/25, 2/24, 2/23, 3/10, 3/11, 4/12, 5/10, 6/2, 7/2, 8/5, 8/2, 8/7, 9/2, 10/2, 11/2, 21/6, 15/2, 15/4, 16/3, 16/2, 16/4, 11/1, 22/2, 17/12, 17/3 obręb Włocławek KM 116/2; dz. nr 1/14, 3 obręb Włocławek KM 100 we Włocławku.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Urzędzie Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury przy Zielonym Rynku 11/13, w pokoju 404 (IV piętro), w godzinach urzędowania, gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian