Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wiaty (zadaszenia) nad częścią poletka magazynowego skratek na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie działki nr 1/5 obręb Włocławek KM 25 przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. reprezentowanego przez Pana Grzegorza Maćkowiaka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wiaty (zadaszenia) nad częścią poletka magazynowego skratek na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie działki nr 1/5 obręb Włocławek KM 25 przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku.

 

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian