Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. reprezentowanych przez Pana Artura Męczkowskiego Pas Projekt Sp. z o.o.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym części budynków w ramach zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku” oraz budowę lądowiska LPR na dachu skrzydła B4 i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku 13 na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1 przy ul.  Wienieckiej 49 we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian