Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Jacka Obidzińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty na terenie działek nr 174 obręb Włocławek KM 106, nr 18, 19, 11/1, 12, 66/3, 2/2, 20/3, 13, 4/21, 4/29, 6, 17/1, 17/2, 16/1, 16/2, 15, 14, 27/2, 27/1, 28/1, 65/1, 28/2, 26, 28/3, 28/4, 28/5, 28/7, 31, 29, 32/3 obręb Włocławek KM 105,
nr 30/9, 32, 27 obręb Włocławek KM 113, nr 16/2 obręb Włocławek KM 86, nr 35 obręb Włocławek KM 111/1
.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 412 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian