Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096; z późn. zm.) i art. 11c oraz 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474; tekst jednolity) zawiadamiam, że decyzją Nr 23/19 (znak: UA.AB.6740.711.2018) z dnia 14 stycznia 2019r., zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy średnicowej – I etap od ulicy Toruńskiej we Włocławku, na terenie dz. nr 5, 1 obręb Włocławek KM 30; dz. nr 2/1, 211/2, 1/19, 2/2, 5/5, 211/1, 1/5, 210/2, 210/1 obręb Włocławek KM 28; dz. nr 20, 18/9, 18/5 obręb Włocławek KM 27 we Włocławku.

Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian