Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Spółka z o.o.
87-800 Włocławek
ul. Toruńska 146
tel. 54  230-17-00 (centrala)
fax. 54 230-17-01
email: sekretariat[at]mpwik[dot]wloclawek[dot]pl
www.mpwik.wloclawek.pl
BIP: BIP – MPWiK Spółka z o.o.

Prezes Zarządu:
Mariusz Marciniak

Rada Nadzorcza:

Mieczysław Waraksa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ewa Liszka-Jóźwiak– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Jarosław Małkowski – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Prezydent Miasta Włocławek

Wszelkie dane dotyczące trybu działania spółki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej spółki (adres internetowy podany wyżej).

Uchwała nr 15/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Spółka z o.o.

Uchwała nr 16/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK Spółka z o.o.

Informacje

Rejestr zmian