Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej

Spółka z o.o.
87-800 Włocławek
ul. Kilińskiego 16
tel.  54  231-10-62
fax. 54 232-56-15
email: sekretariat[at]mzoz[dot]pl
www: www.mzoz.pl
BIP: BIP – MZOZ Spółka z o.o.

Prezes Zarządu:
Arkadiusz Nowodworski

Rada Nadzorcza:
Robert Karaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marzanna Chojnowska- Członek Rady Nadzorczej
Piotr Stolcman – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:
Prezydent Miasta Włocławek

Wszelkie dane dotyczące trybu działania spółki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej spółki (adresy internetowe podane wyżej).

Uchwała nr 6/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZOZ Spółka z o.o.

Uchwała nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZOZ Spółka z o.o.

Informacje

Rejestr zmian