Miejska Jadłodajnia „U Św. Antoniego”

87-800 Włocławek
ul. Św. Antoniego 11
tel./fax 54 411-03-80
email: jadlodajnia[at]op[dot]pl
www.jadlodajniawloclawek.pl
BIP: BIP – Miejska Jadłodajnia

Dyrektor:
p.o. Piotr Kaczorowski

Wszelkie dane dotyczące trybu działania Miejskiej Jadłodajni „U Św. Antoniego” we Włocławku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki (adres internetowy podany wyżej).

Tryb działania:

Zarządzenie nr 28/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Jadłodajni „U Świętego Antoniego” we Włocławku

Uchwała Nr XLI/182/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Miejska Jadłodajnia „U Świętego Antoniego”

Informacje

Rejestr zmian