Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza

87-800 Włocławek
ul. Warszawska 11/13
tel. 54 231-55-50
fax. 54 231-55-94
email: kontakt[at]biblioteka[dot]wloclawek[dot]pl
www.biblioteka.wloclawek.pl
BIP: BIP – Miejska Biblioteka Publiczna

Dyrektor:
Andrzej Chmielewski

Tryb działania jednostki:

Uchwała Nr XI/86/2015 z dnia 28.09.2015 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Uchwała Nr XLV/95/2014 z dnia 27.10.2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany lokalizacji filii bibliotecznych oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Uchwała nr XLII/41/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku

Uchwała Nr XL/14/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany lokalizacji i utworzenia filii bibliotecznej oraz zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Uchwała Nr XXXIX/2/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27.01.2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Uchwała nr XXIX/228/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany lokalizacji, likwidacji filii bibliotecznych oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Uchwała Nr XXIII/152/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 25.06.2012 roku w sprawie zamiaru zmiany lokalizacji i likwidacji niektórych filii bibliotecznych Miejskiej biblioteki Publicznej oraz dokonania zmian w statucie Miejskiej biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Uchwała nr 23/XVI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie połączenia oraz zmiany lokalizacji filii bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku

Uchwała Nr 129/XIII/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 28.12. 2007 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia niektórych filii bibliotecznych Miejskiej biblioteki Publicznej we Włocławku oraz w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Uchwała Nr 45/XXXII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 21.03.2005 roku w sprawie zmiany nazwy Biblioteki Publicznej we Włocławku oraz nadania imienia Miejskiej bibliotece Publicznej we Włocławku

Uchwała Nr 84/XXV/2000 Rady Miasta Włocławka z dnia 4.12. 2000 roku w sprawie zmiany statutu Bibliotece Publicznej

Uchwała Nr 125/XIV/99 Rady Miasta Włocławka z dnia 29.11.1999 roku w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej we Włocławku

Pozostałe dane dotyczące trybu działania Miejskie Biblioteki Publicznej we Włocławku znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jednostki (adres internetowy podany wyżej).

Informacje

Rejestr zmian