Kujawskie Poręczenia Kredytowe

Spółka z o.o.
87-800 Włocławek
ul. Toruńska 148
tel. 54 423-20-15
fax 54 423-20-16
email: poreczenia[at]kdbs[dot]com[dot]pl
www.kujawskie.poreczeniakredytowe.pl
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Kujawskich Poręczeń Kredytowych

Od 16.10.2009 r. Gmina Miasto Włocławek stała się większościowym udziałowcem spółki.

Prezes Zarządu:
Małgorzata Pinkowski

Rada Nadzorcza:
Piotr Kłodziński
Małgorzata Matejkowska
Krzysztof Jaworski

Wszelkie dane dotyczące trybu działania spółki znajdują się na stronie internetowej spółki (adres internetowy podany wyżej).

Informacje

Rejestr zmian