Inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Audytu i Kontroli
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor w Wydziale Audytu i Kontroli
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-05-15
  • Termin składania dokumentów2020-05-25
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) znajomość przepisów z zakresu: finansów publicznych, administracji samorządowej, procedury administracyjnej, odpowiedzialności
   za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku mile widziane;
   b. umiejętność analizy i wnioskowania;
   c. umiejętność określenia priorytetów;
   d. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
   e. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, bezstronność, dokładność, sumienność, dyskrecja, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów prawa, umiejętność radzenia sobie
   w sytuacjach problematycznych i konfliktowych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPan Seweryn Hołtyn, zamieszkały w miejscowości Probostwo Dolne.
  • Uzasadnienie wyboruPan Seweryn Hołtyn podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian