Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-06-05
  • Termin składania dokumentów2020-06-18
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku: budownictwo;
   b) uprawnienia specjalistyczne: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej;
   c) znajomość przepisów: Prawo budowlane, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
   d) obywatelstwo polskie;
   e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   f) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   g) nieposzlakowana opinia;
   h) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – doświadczenie
   w wykonawstwie i nadzorze inwestycji;
   b. obsługa komputera – pakiet Microsoft Office;
   c. inne umiejętności: obsługa urządzeń biurowych - kserokopiarka, faks, skaner;
   d. predyspozycje osobowościowe: zdolność podejmowania decyzji, sumienność, samodzielność, sprawność, komunikatywność, umiejętność stosowania i interpretowania przepisów, myślenie strategiczne, zdolność planowania i organizowania pracy, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPan Piotr Przybyszewski, zamieszkały we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPan Piotr Przybyszewski podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazał się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. realizacji i nadzoru inwestycji drogowych
   w Wydziale Inwestycji, Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycji.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełnił wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian