Inspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Edukacji
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. przedszkoli w Referacie Obsługi Szkół i Placówek w Wydziale Edukacji
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-16
  • Termin składania dokumentów2020-01-21
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja lub pedagogika;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów Pani Katarzyna Sagan, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia Procedury zatrudniania na zastępstwo, w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego, na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Sagan, zamieszkała we Włocławku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian