Inspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Gospodarki Komunalnej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. finansowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-16
  • Termin składania dokumentów2020-01-22
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) znajomość ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
   2) predyspozycje osobowościowe: sumienność, samodzielność, kreatywność, zdyscyplinowanie, operatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, właściwa postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej, z powodu nie spełnienia przez żadnego z kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek, informuje o odstąpieniu od dalszej procedury konkursowej, z powodu nie spełnienia przez żadnego z kandydatów wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian