Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia RSI Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.poz.1121 t.j.)

 podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia  RSI Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wykonanie urządzeń wodnych – punktowych układów retencyjno-rozsączających ( studni chłonnych) do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi z powierzchni dachowej budynku usługowego, zlokalizowanego przy ul. POW 32 we Włocławku ( dz. nr 232/1 obręb Włocławek KM 52 )
  • szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych poprzez punktowy układ retencyjno-rozsączający ( studnie chłonne ) z odwodnienia dachu budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. POW 32 we Włocławku ( dz. nr 232/1 obręb Włocławek KM 52 )

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 27 września 2017 r. w  Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach  urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz. 15.00,  wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Wnioski i uwagi zainteresowani mogą składać na piśmie do Wydziału Środowiska lub drogą elektroniczną na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl .

Informacje

Rejestr zmian