Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka.

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016, poz. 23 tj. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.poz.469 ze zm.)

zawiadamiam o:

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Fortunie pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka.

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 29.04.2016 r. w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach  urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz. 15.30,  wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Informacje

Rejestr zmian