Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg z siedzibą przy ul. Zielnej 13/21, 87-800 Włocławek pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Zgłowiączki w km 2+ 945 wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Borowskiej, Żurawskiej, Księżycowej oraz wód z odwodnienia za pomocą systemu rowów otwartych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” we Włocławku.

INFORMACJA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469 ze zm.)

Podaje do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg z siedzibą przy ul. Zielnej  13/21,  87-800 Włocławek pozwolenia wodnoprawnego  na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do rzeki Zgłowiączki w km 2+ 945  wód opadowych i roztopowych,  pochodzących z powierzchni utwardzonych ulic: Borowskiej, Żurawskiej, Księżycowej oraz wód z odwodnienia za pomocą  systemu rowów otwartych Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” we Włocławku.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 31 października 2016 roku  w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3-go Maja, pokój nr 19 ( I piętro) w godz. 7.30 – 15.00,    we wtorki w godz. 7.30 – 16.30,  w piątki 7.30 – 13.30.

Wnioski i uwagi zainteresowani mogą składać na piśmie do Wydziału Środowiska lub drogą elektroniczną na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl .

Informacje

Rejestr zmian