Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych we Włocławku, ul. Wieniecka 17

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r.poz.23 tj.) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz.U. z 2015 r., poz.469 ze zm.)

zawiadamiam o:

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Garbarni „MASTER” Sp. z o.o. we Włocławku, ul. Wieniecka 17 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 22.03.2016 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja 22, pok. nr 19 w godzinach urzędowania poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.00, wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Informacje

Rejestr zmian