Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stefana Wyszyńskiego we Włocławku ścieków przemysłowych z Zakładu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 14 (dz. nr 10/2, 39/1, 9/1, 9/2 KM 35 obręb Włocławek), produkującego konserwy warzywno-mięsne i aromaty oraz z myjni pojemników przewoźnych.

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.)

zawiadamiam o:

odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stefana  Wyszyńskiego we Włocławku ścieków przemysłowych z Zakładu przy ul. Stefana  Wyszyńskiego 14 (dz. nr 10/2, 39/1, 9/1, 9/2 KM 35 obręb Włocławek), produkującego konserwy warzywno-mięsne i aromaty oraz z myjni pojemników przewoźnych.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się do dnia 22 kwietnia 2016r. z aktami sprawy w Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach  urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  15.30,  wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Informacje

Rejestr zmian