Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZOTY II”

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23 tj. ) i art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r.poz.469 ze zm.)

zawiadamiam o:

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „AZOTY II” zlokalizowanemu przy ul. Kapitulnej we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZOTY II” ( dz. nr 2/4 obręb Włocławek KM 63 ) do podlewania ogrodów działkowych.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek , ul. 3-go Maja, pokój nr 19 ( I piętro) w godz. 7.30 -15.00 – we wtorki w godz. 7.30 – 16.30 , piątki 7.30 -13.30 do 15 marca 2016 roku.

Informacje

Rejestr zmian