Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenie nr 32/2014
Prezydenta Miasta Włocławek
z dnia 4 lutego 2014


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 15 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378) w związku z § 14-17 uchwały nr XXVII/114/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014” 

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 15 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.,
w następującym składzie:
  1. Pani Wanda Muszalik - Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych - Przewodnicząca Komisji;
  2. Pani Małgorzata Ziółkowska - Dyrektor Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej - Zastępca Przewodniczącej Komisji;
  3. Joanna Kowalewska - Główny Specjalista w Wydziale Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej - Sekretarz Komisji;
  4. Piotr Bielicki - Inspektor w Wydziale Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej - Członek Komisji;
  5. Łucja Andrzejczyk - Dyrektor Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża - Członek Komisji - przedstawiciel zgłoszony przez organizacje pozarządowe.
2. W pracach Komisji Konkursowej może wziąć udział, z głosem doradczym, ekspert posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego dotyczącego konkursu, zaproszony do udziału w jej pracach przez przewodniczącą komisji.

3. Członek Komisji Konkursowej oraz ekspert podlegają wyłączeniu od udziału w pracach komisji zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

4. Komisja Konkursowa przedłoży propozycję, co do wyboru ofert, najpóźniej w terminie 10 dni 
od dnia otwarcia ofert.

§ 2. 1. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania polegającego na polegającego na prowadzeniu placówki zapewniającej opiekę osobom w stanie nietrzeźwości, w terminie od 15 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2016 r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z otwarcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu Komisji z oceny ofert” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej zapewnia Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.


Do pobrania:
Zarządzenie nr 32/2014 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 lutego 2014 r. (794kB) pdf

Opublikował: Jakub Sosiński (4 lutego 2014, 14:21:41)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (5 lutego 2014, 12:30:51)
Zmieniono: Zaktualizowano plik załącznika.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1272

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij