Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek

Numer rachunku bankowego Nazwa rachunku bankowego Wykaz rodzajów opłat
42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 Dochody budżetu państwa - opłata za udostępnienie danych osobowych - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - czynsz za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa - sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa - opłaty za usługi opiekuńcze - opłata za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej oraz placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją  lub edukacją osób niepełnosprawnych; - opłata za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 Dochody podstawowe - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminy - czynsz za dzierżawę gruntów gminy - sprzedaż nieruchomości gminy - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy - opłata adiacencka - wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - opłaty komunikacyjne: za pozwolenia czasowe, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, legitymację instruktora, prawo jazdy, nalepkę kontrolną, oznakowanie taxi, tablice rejestracyjne, zaświadczenia i zezwolenia na przewozy autokarowe, znaki legalizacyjne, za licencje na przewóz - opłata za kartę wędkarską - opłata za znaczek dla psa - mandaty nałożone przez Straż Miejską - opłata za wycinkę drzew
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Dochody podatkowe - podatek od środków transportu - podatek od nieruchomości - podatek rolny i leśny - opłata targowa - opłata od posiadania psów - opłata skarbowa - opłata prolongacyjna
21 1020 5170 0000 1702 0048 5235 Dochody z tytułu opłat ewidencyjnych - opłata ewidencyjna związana z opłatami komunikacyjnymi
70 1020 5170 0000 1502 0009 0340 Rękojmie, zabezpieczenia - rękojmie
61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 Depozyty, wadia - depozyty - wadia
52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 --- - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21 1020 1462 0000 7602 0265 7187 Dochody wpływy geodezyjne - opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej gruntów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>