Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) i art.127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz. 469 ze zm.).

zawiadamiam o:

wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” pozwolenia wodnoprawnego na: - wprowadzenie wód opadowych do ziemi z projektowanego parkingu dla samochodów osobowych wraz z chodnikami na terenie działek o nr ewid. 58/28, 58/29, 58/30 obręb Włocławek KM 34 przy ul. Toruńskiej we Włocławku oraz na wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 06.04.2016r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3-go Maja 22, pok. nr 19 w godzinach urzędowania poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>