Harmonogram pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych

HARMONOGRAM

SZKOLEŃ CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019.

26 WRZEŚNIA 2019 – CZWARTEK

OKW OD NR 1 DO NR 13 GODZ. 14.00

OKW OD NR 14 DO NR 26 GODZ. 17.00

27 WRZEŚNIA 2019 – PIĄTEK

OKW OD NR 27 DO NR 39 GODZ. 14.00

OKW OD NR 40 DO NR 52 GODZ. 17.00

30 WRZEŚNIA 2019 – PONIEDZIAŁEK

OKW OD NR 53 DO NR 68 GODZ. 17.00

Informacje

Rejestr zmian