ERS.ZSS05 – Wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

  • Wydział Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów
  • Osoba kontaktowa Dominika Kurtys Urząd Miasta Włocławek 87 – 800 Włocławek ul. Kościuszki 12, pok. 24
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   87 – 800 Włocławek
   ul. Zielony Rynek 11/13,
   Biuro Obsługi Mieszkańców - Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta,
   holl główny

  • Telefon kontaktowy 54 414 49 94
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   87 – 800 Włocławek
   ul. Kościuszki 12,
   pok. 24
  • Wymagane dokumenty Do wniosku należy dołączyć:
   1. Kserokopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu,
   2.Opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m2) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń.
   3. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu.
   4. Kserokopia wyniku pomiaru skuteczności wentylacji grawitacyjnej i/lub wentylacji mechanicznej.
   5. Kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.
   6. Kserokopia badania bakteriologicznego wody

  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi

   Przed wydaniem opinii dotyczącej spełnienia warunków sanitarno-lokalowych organ dokonuje wizytacji lokalu, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy.

  • Podstawa prawna
   1. Art. 25 ust.2a pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.)
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian