„Edukacja i wolontariat dla osób niepełnosprawnych” oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Włocławek

Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19) na formularzu uwag stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Druki można pobrać w wersji papierowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19, lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy  (uproszczony) – oferty w trybie pozakonkursowym”.

Oferta (i tu niech się otwiera załączony plik z ofertą) Formularz uwag (i tu formularz uwag)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian