Dostawa wyposażenia budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z prze-znaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej”

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020
  • Data ogłoszenia 08.07.2019
  • Data składania ofert 19.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 19.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 570495-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian