Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (79/dec/2019)

  • Nr karty/rok 79/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (79/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (79/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitalna Specjalistycznego we Włocławku wraz z infrastrukturą techniczną, w tym części budynków w ramach projektu o nazwie: Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych ( adaptacja budynków nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego ) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku przy ul. Wienieckiej 49 ( dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie, Włocławek, ul. Wieniecka 49 dz. nr 2/1, 2/32, 2/33 obręb Włocławek KM 124/1
  • Znak sprawy S.6220.14.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 12.04.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/wnio/2019, 3/post/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian