Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2019)

  • Nr karty/rok 55/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (55/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja dla BUDOMEX Sp. z o.o. na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Okrężnej (dz. nr 15/139 obręb Włocławek KM 87)
  • Obszar, którego dokument dotyczy ul. Okrężna (dz. 15/139 obręb Włocławek KM 87) - Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.91.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 13.03.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.03.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414 42 96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 45/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.03.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian