Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2016)

  • Nr karty/rok 41/dec/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (41/dec/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (41/dec/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny i krzewów z terenu dz. Nr 100/1 KM 57 położonej we Włocławku ul. Wiejska 38.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.47.2016
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 03.02.2016
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 03.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 25 tel. 54 414-42-92
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 34/wnio/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian