Decyzja (9/dec/2019)

  • Nr karty/rok 9/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (9/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (9/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatwierdzająca, po ponownym rozpatrzeniu wniosku, projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na zadanie: budowę centrum handlowego - etap I: budynku handlowo - usługowego - galerii handlowej nr 1, infrastruktury technicznej w tym parkingów, pylonu reklamowego, w ramach zadania: "budowa centrum handlowego: etap I - budynek handlowo - usługowy - galeria nr 1, infrastruktura techniczna w tym parkingi, pylon reklamowy; etap II - budynek handlowo - usługowy - galeria nr 2", na terenie działek nr 13/6, 13/13, 13/15, 13/17, 13/19, 14/2, 15/2 i 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej i Długiej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.504.2018 , D-19/19
  • Dokument wytworzył Dariusz Mikołajczyk – inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 11.01.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.01.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 146/wnio/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian