Decyzja (20/dec/2019)

  • Nr karty/rok 20/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (20/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (20/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku handlowo - usługowego Agata S.A. wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 13/19 obręb Włocławek KM 56 przy ulicy Kapitulnej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.738.2018 , D-53/19
  • Dokument wytworzył Dariusz Mikołajczyk – inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 08.02.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.02.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 190/wnio/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.02.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian