Decyzja (193/dec/2019)

  • Nr karty/rok 193/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (193/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (193/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na: "rozbudowę zdolności produkcyjnych w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowę instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną", na terenie działek nr 70/11, 71/2, 79/2, 87/1, 88, 89, 21, 71/1, 72, 73, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1 i 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.680.2019 , D-404/19
  • Dokument wytworzył Dariusz Mikołajczyk – inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 29.10.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak - Bromirska Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.10.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 169/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian