Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53 Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 60/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14.12.2018 r. (znak: UA.WZ.6730.56.2018) o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek „MAJSTER ATLAS KUJAWY” P. Świec Sp. J. reprezentowanej przez Panią Ewelinę Grzelakowską w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowe A19 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr A na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 446/18 z dnia 12 grudnia 2018r. (znak: UA.AB.6740.592.2018) zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, 20 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków , na terenie działek nr 116/123, 116/124, 116/125, 116/148 i 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 58/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Prezydenta Miasta Włocławek, w dniu 27 listopada 2018 r. została wydana decyzja Nr 432/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Żytniej, obejmującej pełną infrastrukturę drogową w ramach zadania: „Budowa ulicy Żytniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na terenie dz. nr 61, 29, 65/2, 25/12, 26, 20/1, 21, 25/7 obręb Włocławek KM 105 oraz dz. nr 33, 25/1, 24/2, 23/2, 35, 24/4, 23/11, 23/12 obręb Włocławek KM 111/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26.11. 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.54.2018) informującego o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” Ryszard Girczyc w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonych przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że zebrany został materiał dowodowy w prowadzonym, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” , postępowaniu w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, 20 miejsc postojowych oraz rozbiórkę dwóch budynków, na terenie działek nr 116/123, 116/124, 116/125, 116/148 i 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Pismo przewodnie do Geologa Wojewódzkiego w sprawie UA.WZ.6730.54.2018 Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Pismo przewodnie do Geologa Powiatowego w sprawie UA.WZ.6730.54.2018 Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na żłobek – „Klub dziecięcy Zenitek” na terenie dz. nr 50/10, 50/29 obręb Włocławek KM 76 położonej przy ul. Gałczyńskiego 13/15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Postanowienie o usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami przy ulicy Sielskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek : Zawiadamia, że Gmina Miasto Włocławek ma zamiar użyć nieruchomość położoną we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczoną jako: działka nr 3/53 (Włocławek KM 114) o pow. 1,7770 ha, działka nr 3/70 (Włocławek KM 114) o pow. 2,1922 ha oraz działka nr 3/73 (Włocławek KM 114) o pow. 0,2528 ha (przedmiotem wykupu była działka nr 3/1 KM 114), na inny cel niż określony w umowie sprzedaży zawartej w trybie art. 6 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości ( Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64). Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 35/2018 z dnia 25 lipca 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.28.2018) o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zadaszonym tarasem, garażu wolnostojącego wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 150 obręb Michelin KM 12 położonej przy ul. Miodowej 4 we Włocławku Szczegóły